Rreth nesh

Qendra e Kompetencës në  Ferizaj është një nga gjashtë qendrat e kompetencës të zhvilluara së fundi të cilat janë zhvilluar dhe përkrahur nga “Vendet Donatore”, kjo...

Lexo më shumë

Drejtimet

Teknik & Asistent

  • Teknik i  Audiometrisë
  • Asistent i Kujdesit Social e Shëndetësor

Ass & Tek i Ortop.

  • Teknik i Ortoprotetikës
  • Teknik dentar

Farmaci & Optikë

  • Teknik i Farmacisë
  • Teknik i Optikës
  • Asistent  i Sigurisë Ushq

Dokumente Relevante

Menaxhmenti

Lirian GRAINCA Tel: +386 049 477 502  
zv. Drejtor
zv. Drejtor

Lirian GRAINCA Tel: +386 049 477 502  

Bashkim HYSENI Tel: +377 44 343 365
Drejtor
Drejtor

Bashkim HYSENI Tel: +377 44 343 365

Arta SYLEJMANI Tel: +377 44 131 565
no-image
zv. Drejtoreshë

Arta SYLEJMANI Tel: +377 44 131 565