Bashkëpunimi me Biznese

Përfaqësuesit e bizneseve:

Zekrija Kamberi

Fatmir Zejnullahu